ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ EΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜEΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
προσκαλεί
υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του 7ου Κύκλου (Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021)
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
«ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

(Έναρξη Μαθημάτων: Μάρτιος 2021)


ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ως Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. ορίζεται η
Κυριακή 21η Φεβρουαρίου 2021 (ώρα 23:59).

Η υποβολή των αιτήσεων εισαγωγής και των δικαιολογητικών εγγραφών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mscauto@uniwa.gr.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
: Τηλ: 210 538 1540 - 1311 | email: mscauto@uniwa.gr

Χρήσιμα Έντυπα

Εδώ μπορείτε να κατέβασετε χρήσιμα έντυπα για την υποβολή της αίτησης σας.
Αίτηση Συμμετοχής σε ΠΜΣ
Αίτηση Εισαγωγής (docx)
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής σε ΠΜΣ
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (docx)